شرکت afdownloader در سال 1399 تأسیس شد، که در این سایت قرار است کاربرانی که می خواهند نرم افزار های انگلیسی را به فارسی ترجمه کنند میتوانند اون نرم افزاری که به فارسی ترجمه کردند را به صورت کاملاً رایگان در این سایت قرار دهند و به غیر از این میتوانند اپلیکیشن ، برنامه و بازی هایی که خودشان میسازند را هم به صورت کاملاً رایگان در این سایت قرار دهند.